Język włoski Gramatyka włoska Przymiotniki Stopniowanie przymiotników w języku włoskim

Stopniowanie przymiotników w języku włoskim

PDF Drukuj Email

Stopnie porównawcze (i comparativi) służą do porównywania dwóch lub więcej rzeczy i osób.

Stopień wyższy - I comparativi di maggioranza

Stopień  wyższy tworzy się poprzez słowo più (bardziej), po którym następuje przymiotnik, za którym dodajemy di lub che.

DI używamy kiedy słowo po nim jest rzeczownikiem:
Andrea è più bello di suo cugino.
(Andrea jest przystojniejszy od swojego kuzyna);

Lub po zaimku osobowym:
Andrea è più bello di me.
(Andrea jest przystojniejszy ode mnie.)

CHE używamy gdy słowem po nim następującym jest:

- Przymiotnik:
Luca è più attraente che simpatico.
(Luca jest bardziej przystojny niż sympatyczny)

- Bezokolicznik:
Andare in macchina è più veloce che andare a piedi.
(Samochodem jest szybciej niż na piechotę.)

- Okolicznik:
Ramazzotti è più bravo su disco che in vivo.
(Ramazzotti jest lepszy na płycie niż na żywo.)

- Przysłówek:
Michele lavora più intelligentemente che constantemente.

Che używamy również gdy porównujemy dwa rzeczowniki:
Nei cinema ci sono più film d'azione che commedie.
(W kinie jest więcej filmów akcji niż komedii.)

Stopień niższy - I comparativi di minoranza

Stopień niższy tworzy się tak samo jak comparativo di maggioranza, używająż słowa meno zamiast più.

Il mio medico è meno bravo del tuo.
(Mój lekarz jest słabszy od twojego)

Stopień równy - I comparativi di ugaglianza

Stopień równy używamy gdy porównujemy dwa przymiotniki dzięki strukturze:
TANTO QUANTO.

Il mio medico è tanto bravo quanto gentile.
(Mój lekarz jest tak samo dobry jak i miły)

Gdy porównujemy dwa rzeczowniki, zaimki i bezokoliczniki używamy struktury:
(TANTO) QUANTO lub (COSÌ) COME:

La montagna è (tanto) rilassante quanto il mio giardino.
(Góry są tak samo relaksujące jak i mój ogródek)

Monica è (tanto) intelligente quanto la mia scarpa.
(Monica jest tak samo inteligentna jak mój but)

Leggere Dante è (così) divertente come utile.
(Czytanie Dantego jest tak rozrywkowe jak potrzebne)

Użycie stopniowania przymiotników

Il superlativo relativo (stopień wyższy)

Stopień wyższy używamy gdy chcemy powiedzieć kto lub co jest naszym zdaniem najlepszy/a lub najgorszy/a w jakiejś dziedzinie. W tym celu używamy rodzajnika określonego przed rzeczownikiem a później dodajemy comparativo di maggioranza lub minoranza:

Valerio è il ragazzo più bello di tutta la classe!
(Valerio jest najprzystojniejszym chłopakiem w całej klasie!)

Lei è la ragazza meno chiacchierona di tutte!
(Ona jest najmniejszą plotkarą ze wszystkich!)

Il superlativo assoluto (stopień wyższy bezwzględny)

Stopień wyższy bezwzględny używamy by wyrazić bardzo wysoki poziom jakiejś cechy bez porównywania jej do innych. Stopień ten tworzymy dodając końcówkę -issimo do przymiotnika uzgadniając ją z rodzajem oraz liczbą:

Questa ragazza è proprio bellissima!
(Ta dziewczyna jest przepiękna!)

Il film che abbiamo visto ieri è noiosissimo.
(Film, który wczoraj widzieliśmy był bardzo nudny.)

Przymiotniki, które mają nieregularny stopnień najwyższy:
*zakończone na -errimo
celebre – celeberrimo (dostojny)
mmisero – miserrimo (żałosny, nędzny)

*zakończone na -entissimo
Benefico – beneficentissimo dobroczynny

Comparativi e superlativi irregolari (stopnie nieregularne)

Są przymiotniki, które stopniują się w sposób nieregularny. Są to:
- buono (dobry),
- cattivo (zły),
- grande (duży, starszy),
- piccolo (mały, młodszy).

Stopniowanie nieregularne
Grado positivo Comparativo Superlativo relativo Superlativo assoluto
buono migliore Il migliore ottimo
cattivo peggiore Il peggiore pessimo
grande maggiore Il maggiore massimo
piccolo minore Il minore minimo

np.
È il migliore caffè che io abbia mai assaggiato!
(To najlepsza kawa jaką kiedykolwiek próbowałem!)

È il pessimo fotografo.
(To najgorszy fotograf.)

UWAGA!!!
Gdy mówimy o rozmiarach, używamy grande i piccolo regularnie:
La mia casa è   più grande della tua.
(Mój dom jest większy od twojego.)

Gdy jednak odnosimy się do wieku, przymiotniki grande i piccolo odmieniamy nieregularnie:
Ho una sorella maggiore.
(Mam jedną starszą siostrę.)

We współczesnym włoskim, coraz częściej używa się przedrostków takich jak iper-, ultra-, stra-, super-, arci-.

È un computer ultraveloce.
(To superszybki komputer.)

Il suo fidanzato è straricco.
(Jej chłopak jest bardzo bogaty.)

Questo bambino sembra iperattivo.
(To dziecko wydaje się nadpobudliwe.)

Innym sposobem na wyrażenie superlativo assoluto jest powtórzenie przymiotnika:

La sua casa in campagna è grande grande.
(Jego/Jej dom na wsi jest ogromny.)

 
template
joomla